Non-bán lẻ tổng hợp sợi staple sợi

$5,36 tỷ

xuất khẩu 451 of 1232
1995
2017

-0,48

Độ phức tạp của sản phẩm 825 of 1232
1995
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

TUR

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Non-bán lẻ tổng hợp sợi staple sợi? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Non-bán lẻ tổng hợp sợi staple sợi? List your company on Macro Market.

Non-bán lẻ tổng hợp sợi staple sợi sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 451 and the 825 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Non-bán lẻ tổng hợp sợi staple sợi là Trung Quốc ($1,43 tỷ), Indonesia ($850 Hàng triệu), Ấn Độ ($589 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($472 Hàng triệu) và Gà tây ($305 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Gà tây ($457 Hàng triệu), Bangladesh ($408 Hàng triệu), Honduras ($326 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($283 Hàng triệu) và Brazil ($226 Hàng triệu).

Non-bán lẻ tổng hợp sợi staple sợi là xuất khẩu lớn nhất của Nepal.

Non-bán lẻ tổng hợp sợi staple sợi có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Non-bán lẻ tổng hợp sợi staple sợi Trade

More on Non-bán lẻ tổng hợp sợi staple sợi from our other sites