Chưa qua chế biến sợi Staple nhân tạo

$2,9 tỷ

xuất khẩu 602 of 1232
1995
2017

0,164

Độ phức tạp của sản phẩm 587 of 1232
1995
2017

AUT

Nhà xuất khẩu lớn nhất

TUR

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Chưa qua chế biến sợi Staple nhân tạo? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Chưa qua chế biến sợi Staple nhân tạo? List your company on Macro Market.

Chưa qua chế biến sợi Staple nhân tạo sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 602 and the 587 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Chưa qua chế biến sợi Staple nhân tạo là Áo ($885 Hàng triệu), Trung Quốc ($625 Hàng triệu), Indonesia ($356 Hàng triệu), Ấn Độ ($336 Hàng triệu) và Thái Lan ($180 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Gà tây ($536 Hàng triệu), Trung Quốc ($533 Hàng triệu), Pakistan ($342 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($207 Hàng triệu) và Indonesia ($166 Hàng triệu).

Chưa qua chế biến sợi Staple nhân tạo còn được biết là rayon, lông cừu.

Chưa qua chế biến sợi Staple nhân tạo có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Chưa qua chế biến sợi Staple nhân tạo Trade

More on Chưa qua chế biến sợi Staple nhân tạo from our other sites