Nhân tạo Filament Tow

$2,15 tỷ

xuất khẩu 685 of 1232
1995
2017

1,4

Độ phức tạp của sản phẩm 77 of 1232
1995
2017

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

IDN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Nhân tạo Filament Tow? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Nhân tạo Filament Tow? List your company on Macro Market.

Nhân tạo Filament Tow sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 685 and the 77 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Nhân tạo Filament Tow là Hoa Kỳ ($752 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($488 Hàng triệu), Đức ($216 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($196 Hàng triệu) và Trung Quốc ($98,5 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Indonesia ($209 Hàng triệu), Hà Lan ($174 Hàng triệu), Đức ($112 Hàng triệu), Nigeria ($112 Hàng triệu) và Gà tây ($109 Hàng triệu).

Nhân tạo Filament Tow có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Nhân tạo Filament Tow Trade

More on Nhân tạo Filament Tow from our other sites