Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 4046 and the 3024 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hoa Kỳ ($29,3 Hàng triệu), Pháp ($20,1 Hàng triệu), Tây Ban Nha ($15,8 Hàng triệu), Trung Quốc ($13,9 Hàng triệu) và Nam Triều Tiên ($5,82 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Sơn mài Nhật ($25 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($16,8 Hàng triệu), Indonesia ($10,8 Hàng triệu), Đức ($9,1 Hàng triệu) và Tây Ban Nha ($5,01 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites