Tổng hợp sợi Filament vải dệt thoi

$20,3 tỷ

xuất khẩu 163 of 1232
1995
2017

-0,487

Độ phức tạp của sản phẩm 831 of 1232
1995
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

VNM

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Tổng hợp sợi Filament vải dệt thoi? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Tổng hợp sợi Filament vải dệt thoi? List your company on Macro Market.

Tổng hợp sợi Filament vải dệt thoi sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 163 and the 831 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Tổng hợp sợi Filament vải dệt thoi là Trung Quốc ($9,6 tỷ), Nam Triều Tiên ($1,75 tỷ), Khác Á ($1,02 tỷ), Sơn mài Nhật ($974 Hàng triệu) và Ấn Độ ($813 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Việt Nam ($1,9 tỷ), Trung Quốc ($1,31 tỷ), Indonesia ($934 Hàng triệu), các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất ($931 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($782 Hàng triệu).

Tổng hợp sợi Filament vải dệt thoi là nhập khẩu lớn nhất của Bắc Triều Tiên.

Tổng hợp sợi Filament vải dệt thoi còn được biết là dệt may, dây, liên tục.

Tổng hợp sợi Filament vải dệt thoi có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Tổng hợp sợi Filament vải dệt thoi Trade

More on Tổng hợp sợi Filament vải dệt thoi from our other sites