Non-bán lẻ tinh khiết bông sợi

$12 tỷ

xuất khẩu 264 of 1232
1995
2017

-1,894

Độ phức tạp của sản phẩm 1184 of 1232
1995
2017

IND

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Non-bán lẻ tinh khiết bông sợi? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Non-bán lẻ tinh khiết bông sợi? List your company on Macro Market.

Non-bán lẻ tinh khiết bông sợi sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 264 and the 1184 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Non-bán lẻ tinh khiết bông sợi là Ấn Độ ($3,35 tỷ), Việt Nam ($2,12 tỷ), Pakistan ($1,27 tỷ), Trung Quốc ($1,06 tỷ) và Hoa Kỳ ($894 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($4,82 tỷ), Bangladesh ($904 Hàng triệu), Gà tây ($549 Hàng triệu), Hồng Kông ($482 Hàng triệu) và Honduras ($377 Hàng triệu).

Non-bán lẻ tinh khiết bông sợi có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Non-bán lẻ tinh khiết bông sợi Trade

More on Non-bán lẻ tinh khiết bông sợi from our other sites