Looking to buy or sell Bông thô? List your company on Macro Market.

Bông thô sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 246 and the 1204 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Bông thô là Hoa Kỳ ($5,88 tỷ), Ấn Độ ($1,68 tỷ), Úc ($1,47 tỷ), Brazil ($1,33 tỷ) và Hy Lạp ($395 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($2,05 tỷ), Việt Nam ($1,98 tỷ), Gà tây ($1,63 tỷ), Bangladesh ($1,62 tỷ) và Indonesia ($1,25 tỷ).

Bông thô là xuất khẩu lớn nhất của Benin.

Bông thô có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Bông thô Trade

More on Bông thô from our other sites