Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2023 and the 489 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($209 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($150 Hàng triệu), Trung Quốc ($111 Hàng triệu), Ý ($108 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($82,4 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($67,9 Hàng triệu), các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất ($67,8 Hàng triệu), Đức ($55,7 Hàng triệu), Nga ($45,1 Hàng triệu) và Pháp ($40,8 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites