Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 3764 and the 1180 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($83,5 Hàng triệu), Bồ Đào Nha ($16,8 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($10,5 Hàng triệu), Phần Lan ($9,4 Hàng triệu) và Uruguay ($6,86 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Jordan ($23,1 Hàng triệu), Gà tây ($13,5 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($9,5 Hàng triệu), Pháp ($8,2 Hàng triệu) và Áo ($8,16 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites