Cơ Gỗ Bột giấy

$300 Hàng triệu

xuất khẩu 1083 of 1232
1995
2017

0,888

Độ phức tạp của sản phẩm 247 of 1232
1995
2017

NZL

Nhà xuất khẩu lớn nhất

IDN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Cơ Gỗ Bột giấy? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Cơ Gỗ Bột giấy? List your company on Macro Market.

Cơ Gỗ Bột giấy sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1083 and the 247 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Cơ Gỗ Bột giấy là New Zealand ($120 Hàng triệu), Canada ($60 Hàng triệu), Na Uy ($24,7 Hàng triệu), Đức ($22,7 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($20,6 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Indonesia ($59,4 Hàng triệu), Trung Quốc ($58,1 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($32,7 Hàng triệu), Ấn Độ ($28,5 Hàng triệu) và Đức ($20,3 Hàng triệu).

Cơ Gỗ Bột giấy có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Cơ Gỗ Bột giấy Trade

More on Cơ Gỗ Bột giấy from our other sites