Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1400 and the 894 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Sơn mài Nhật ($399 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($389 Hàng triệu), Trung Quốc ($166 Hàng triệu), Đức ($144 Hàng triệu) và Khác Á ($101 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($194 Hàng triệu), Trung Quốc ($194 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($133 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($107 Hàng triệu) và Ý ($73,2 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites