Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1152 and the 58 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hoa Kỳ ($586 Hàng triệu), Hà Lan ($323 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($320 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($219 Hàng triệu) và Pháp ($133 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($398 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($208 Hàng triệu), Đức ($206 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($148 Hàng triệu) và Gà tây ($91,4 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites