Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1745 and the 53 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Nam Triều Tiên ($274 Hàng triệu), Pháp ($204 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($168 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($130 Hàng triệu) và Đức ($67,2 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($231 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($133 Hàng triệu), Đức ($120 Hàng triệu), Ấn Độ ($88,7 Hàng triệu) và Bỉ-Luxembourg ($69,8 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites