Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2205 and the 3 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Sơn mài Nhật ($411 Hàng triệu), Đức ($146 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($100 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($28 Hàng triệu) và Trung Quốc ($19,1 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($71,3 Hàng triệu), Ấn Độ ($68,8 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($65,3 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($49,1 Hàng triệu) và Thái Lan ($45,1 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites