Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 3765 and the 838 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($70,7 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($50,3 Hàng triệu), Malaysia ($16,3 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($6,35 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($2,24 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($25,5 Hàng triệu), Hà Lan ($15,7 Hàng triệu), Malaysia ($13,4 Hàng triệu), Sri Lanka ($12,5 Hàng triệu) và Indonesia ($10,9 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites