Looking to buy or sell Nắp nhựa? List your company on Macro Market.

Nắp nhựa sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 61 and the 736 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Nắp nhựa là Trung Quốc ($9,1 tỷ), Đức ($4,68 tỷ), Hoa Kỳ ($3,79 tỷ), Pháp ($2,18 tỷ) và Ý ($1,88 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($7,46 tỷ), Đức ($3,57 tỷ), Pháp ($2,63 tỷ), Mexico ($2,56 tỷ) và Vương quốc Anh ($2,4 tỷ).

Nắp nhựa còn được biết là đóng cửa, nút, nắp, tupperware, rubbermaid.

Nắp nhựa có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Nắp nhựa Trade

More on Nắp nhựa from our other sites