Polyme tự nhiên

$2,1 tỷ

xuất khẩu 693 of 1232
1995
2017

0,925

Độ phức tạp của sản phẩm 233 of 1232
1995
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Polyme tự nhiên? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Polyme tự nhiên? List your company on Macro Market.

Polyme tự nhiên sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 693 and the 233 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Polyme tự nhiên là Trung Quốc ($529 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($320 Hàng triệu), Thụy Điển ($231 Hàng triệu), Pháp ($211 Hàng triệu) và Ý ($105 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($258 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($197 Hàng triệu), Đức ($167 Hàng triệu), Pháp ($123 Hàng triệu) và Trung Quốc ($84,3 Hàng triệu).

Polyme tự nhiên còn được biết là protein, muối, protein, este, linoxyn.

Polyme tự nhiên có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Polyme tự nhiên Trade

More on Polyme tự nhiên from our other sites