Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 228 and the 585 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hà Lan ($1,75 tỷ), Hoa Kỳ ($1,72 tỷ), Đức ($1,32 tỷ), Bỉ-Luxembourg ($1,08 tỷ) và Trung Quốc ($937 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($1,17 tỷ), Đức ($1,03 tỷ), Ý ($575 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($494 Hàng triệu) và Gà tây ($483 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites