Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1262 and the 57 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hoa Kỳ ($670 Hàng triệu), Đức ($326 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($267 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($185 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($90,7 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($260 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($151 Hàng triệu), Đức ($150 Hàng triệu), Mexico ($119 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($96,8 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites