Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 87 and the 209 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hoa Kỳ ($6,67 tỷ), Đức ($4,37 tỷ), Vương quốc Anh ($2,27 tỷ), Sơn mài Nhật ($1,35 tỷ) và Pháp ($1,22 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($3,31 tỷ), Đức ($2,94 tỷ), Trung Quốc ($1,72 tỷ), Pháp ($1,51 tỷ) và Hà Lan ($1,36 tỷ).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites