Phản ứng và xúc tác Sản phẩm

$17,2 tỷ

xuất khẩu 187 of 1232
1995
2017

1,17

Độ phức tạp của sản phẩm 145 of 1232
1995
2017

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

DEU

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Phản ứng và xúc tác Sản phẩm? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Phản ứng và xúc tác Sản phẩm? List your company on Macro Market.

Phản ứng và xúc tác Sản phẩm sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 187 and the 145 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Phản ứng và xúc tác Sản phẩm là Hoa Kỳ ($4,81 tỷ), Đức ($3,28 tỷ), Macedonia ($1,31 tỷ), Sơn mài Nhật ($1,15 tỷ) và Vương quốc Anh ($864 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($2,33 tỷ), Trung Quốc ($1,42 tỷ), Hoa Kỳ ($1,08 tỷ), Mexico ($934 Hàng triệu) và Nam Triều Tiên ($862 Hàng triệu).

Phản ứng và xúc tác Sản phẩm là xuất khẩu lớn nhất của Macedonia.

Phản ứng và xúc tác Sản phẩm còn được biết là chất xúc tác.

Phản ứng và xúc tác Sản phẩm có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Phản ứng và xúc tác Sản phẩm Trade

More on Phản ứng và xúc tác Sản phẩm from our other sites