Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 4261 and the 108 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Vương quốc Anh ($54,3 Hàng triệu), Đức ($4,65 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($1,55 Hàng triệu), Ba Lan ($709 Hàng ngàn) và Pháp ($705 Hàng ngàn). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Algeria ($32,7 Hàng triệu), Estonia ($5,18 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($5,12 Hàng triệu), Úc ($3,44 Hàng triệu) và Áo ($2,83 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites