Các chế phẩm làm sạch kim loại

$1,56 tỷ

xuất khẩu 764 of 1232
1995
2017

1,7

Độ phức tạp của sản phẩm 32 of 1232
1995
2017

JPN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Các chế phẩm làm sạch kim loại? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Các chế phẩm làm sạch kim loại? List your company on Macro Market.

Các chế phẩm làm sạch kim loại sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 764 and the 32 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Các chế phẩm làm sạch kim loại là Sơn mài Nhật ($324 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($185 Hàng triệu), Đức ($178 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($115 Hàng triệu) và Singapore ($99 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($213 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($122 Hàng triệu), Mexico ($102 Hàng triệu), Malaysia ($75,8 Hàng triệu) và Việt Nam ($68,2 Hàng triệu).

Các chế phẩm làm sạch kim loại còn được biết là Bột.

Các chế phẩm làm sạch kim loại có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Các chế phẩm làm sạch kim loại Trade

More on Các chế phẩm làm sạch kim loại from our other sites