Gỗ Tar, dầu và Pitch

$112 Hàng triệu

xuất khẩu 1162 of 1232
1995
2017

0,265

Độ phức tạp của sản phẩm 536 of 1232
1995
2017

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

SWE

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Gỗ Tar, dầu và Pitch? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Gỗ Tar, dầu và Pitch? List your company on Macro Market.

Gỗ Tar, dầu và Pitch sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1162 and the 536 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Gỗ Tar, dầu và Pitch là Hoa Kỳ ($28,7 Hàng triệu), Latvia ($16,2 Hàng triệu), Hà Lan ($14,4 Hàng triệu), Trung Quốc ($13,6 Hàng triệu) và Phần Lan ($8,18 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Thụy Điển ($43,3 Hàng triệu), Hà Lan ($17,7 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($11,1 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($3,83 Hàng triệu) và Canada ($3,63 Hàng triệu).

Gỗ Tar, dầu và Pitch còn được biết là creosote, naphta.

Gỗ Tar, dầu và Pitch có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Gỗ Tar, dầu và Pitch Trade

More on Gỗ Tar, dầu và Pitch from our other sites