Looking for the latest data? Try OEC Pro

Nhựa thông

$246 Hàng triệu

xuất khẩu 1102 of 1232
1995
2017

-0,251

Độ phức tạp của sản phẩm 747 of 1232
1995
2017

BRA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

IND

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Nhựa thông? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Nhựa thông? List your company on Macro Market.

Nhựa thông sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1102 and the 747 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Nhựa thông là Brazil ($42 Hàng triệu), Indonesia ($39,8 Hàng triệu), Trung Quốc ($23 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($22,4 Hàng triệu) và Việt Nam ($14,2 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Ấn Độ ($87,4 Hàng triệu), Pháp ($28,2 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($15,5 Hàng triệu), Mexico ($13,3 Hàng triệu) và Trung Quốc ($12,1 Hàng triệu).

Nhựa thông còn được biết là dầu, dung dịch kiềm, tar.

Nhựa thông có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Nhựa thông Trade

More on Nhựa thông from our other sites