Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 469 and the 20 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Sơn mài Nhật ($3,09 tỷ), Hoa Kỳ ($444 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($430 Hàng triệu), Hà Lan ($390 Hàng triệu) và Trung Quốc ($331 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($821 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($697 Hàng triệu), Khác Á ($661 Hàng triệu), Đức ($482 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($447 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites