Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 3239 and the 241 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Sơn mài Nhật ($201 Hàng triệu), Hà Lan ($38,4 Hàng triệu), Hồng Kông ($7,58 Hàng triệu), Trung Quốc ($6,51 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($5,34 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($120 Hàng triệu), Trung Quốc ($17,9 Hàng triệu), Hồng Kông ($15,1 Hàng triệu), Đức ($14 Hàng triệu) và Pháp ($9,8 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites