Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2102 and the 920 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($211 Hàng triệu), Đức ($196 Hàng triệu), Ý ($63,8 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($59,9 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($43,8 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($132 Hàng triệu), Đức ($73,5 Hàng triệu), Pháp ($44,7 Hàng triệu), Nga ($38,1 Hàng triệu) và Trung Quốc ($32 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites