Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1075 and the 2083 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($458 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($439 Hàng triệu), Trung Quốc ($177 Hàng triệu), Hà Lan ($125 Hàng triệu) và Đan Mạch ($124 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($333 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($211 Hàng triệu), Đức ($168 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($112 Hàng triệu) và Pháp ($111 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites