Scented Hỗn hợp

$22,9 tỷ

xuất khẩu 148 of 1232
1995
2017

0,084

Độ phức tạp của sản phẩm 624 of 1232
1995
2017

IRL

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Scented Hỗn hợp? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Scented Hỗn hợp? List your company on Macro Market.

Scented Hỗn hợp sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 148 and the 624 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Scented Hỗn hợp là Ireland ($8,06 tỷ), Đức ($1,96 tỷ), Hoa Kỳ ($1,93 tỷ), Pháp ($1,93 tỷ) và Thụy Sĩ ($1,37 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($2,56 tỷ), Mexico ($1,72 tỷ), Pháp ($1,58 tỷ), Đức ($1,28 tỷ) và Vương quốc Anh ($964 Hàng triệu).

Scented Hỗn hợp còn được biết là odorifeous, nước hoa, thực phẩm, nồi lẩu thập cẩm.

Scented Hỗn hợp có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Scented Hỗn hợp Trade

More on Scented Hỗn hợp from our other sites