Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1187 and the 634 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($336 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($271 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($231 Hàng triệu), Hà Lan ($156 Hàng triệu) và Singapore ($138 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($362 Hàng triệu), Hà Lan ($163 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($158 Hàng triệu), Pháp ($118 Hàng triệu) và Ý ($87,9 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites