Looking to buy or sell Mực? List your company on Macro Market.

Mực sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 266 and the 108 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Mực là Đức ($2,15 tỷ), Sơn mài Nhật ($1,37 tỷ), Hà Lan ($1,09 tỷ), Hoa Kỳ ($938 Hàng triệu) và Trung Quốc ($715 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($1,54 tỷ), Pháp ($1,25 tỷ), Vương quốc Anh ($872 Hàng triệu), Hà Lan ($778 Hàng triệu) và Ý ($495 Hàng triệu).

Mực có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Mực Trade

More on Mực from our other sites