Glaziers Putty

$7,92 tỷ

xuất khẩu 358 of 1232
1995
2017

0,551

Độ phức tạp của sản phẩm 407 of 1232
1995
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

DEU

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Glaziers Putty? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Glaziers Putty? List your company on Macro Market.

Glaziers Putty sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 358 and the 408 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Glaziers Putty là Đức ($1,72 tỷ), Hoa Kỳ ($962 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($660 Hàng triệu), Thụy Sĩ ($355 Hàng triệu) và Pháp ($347 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($605 Hàng triệu), Trung Quốc ($396 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($357 Hàng triệu), Pháp ($310 Hàng triệu) và Nga ($296 Hàng triệu).

Glaziers Putty còn được biết là đất sét, trần, sàn.

Glaziers Putty có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Glaziers Putty Trade

More on Glaziers Putty from our other sites