Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2301 and the 813 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Tây Ban Nha ($174 Hàng triệu), Trung Quốc ($105 Hàng triệu), Đức ($59,7 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($57,4 Hàng triệu) và Ý ($52,2 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hồng Kông ($77,6 Hàng triệu), Trung Quốc ($44,7 Hàng triệu), Đức ($31,3 Hàng triệu), Ba Lan ($28,7 Hàng triệu) và Việt Nam ($27 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites