Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 3186 and the 589 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Sơn mài Nhật ($79,6 Hàng triệu), Đức ($75 Hàng triệu), Trung Quốc ($42,6 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($33,6 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($29,1 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($70,8 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($31,8 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($22,3 Hàng triệu), Malaysia ($22,2 Hàng triệu) và Hồng Kông ($16 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites