Hồ Pigments

$293 Hàng triệu

xuất khẩu 1085 of 1232
1995
2017

0,157

Độ phức tạp của sản phẩm 592 of 1232
1995
2017

PER

Nhà xuất khẩu lớn nhất

MEX

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Hồ Pigments? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Hồ Pigments? List your company on Macro Market.

Hồ Pigments sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1085 and the 592 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Hồ Pigments là Peru ($51,4 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($48,9 Hàng triệu), Ấn Độ ($43,5 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($25,7 Hàng triệu) và Đức ($23,2 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Mexico ($17,1 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($16,9 Hàng triệu), Trung Quốc ($16,4 Hàng triệu), Đức ($15,4 Hàng triệu) và Nam Triều Tiên ($15 Hàng triệu).

Hồ Pigments còn được biết là huỳnh quang, lân quang, hồ màu sắc, màu chàm, màu thực phẩm.

Hồ Pigments có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Hồ Pigments Trade

More on Hồ Pigments from our other sites