Khoáng sản hỗn hợp hay phân bón hóa học

$19,8 tỷ

xuất khẩu 165 of 1232
1995
2017

-0,926

Độ phức tạp của sản phẩm 968 of 1232
1995
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

BRA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Khoáng sản hỗn hợp hay phân bón hóa học? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Khoáng sản hỗn hợp hay phân bón hóa học? List your company on Macro Market.

Khoáng sản hỗn hợp hay phân bón hóa học sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 165 and the 968 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Khoáng sản hỗn hợp hay phân bón hóa học là Trung Quốc ($3,83 tỷ), Nga ($3,12 tỷ), Hoa Kỳ ($2,26 tỷ), Morocco ($1,7 tỷ) và Saudi Arabia ($912 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Brazil ($2,38 tỷ), Ấn Độ ($1,61 tỷ), Hoa Kỳ ($891 Hàng triệu), Ukraina ($767 Hàng triệu) và Canada ($675 Hàng triệu).

Khoáng sản hỗn hợp hay phân bón hóa học còn được biết là nitơ, phốt pho, kali.

Khoáng sản hỗn hợp hay phân bón hóa học có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Khoáng sản hỗn hợp hay phân bón hóa học Trade

More on Khoáng sản hỗn hợp hay phân bón hóa học from our other sites