Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1115 and the 907 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($597 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($357 Hàng triệu), Thụy Sĩ ($290 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($234 Hàng triệu) và Ireland ($135 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($415 Hàng triệu), Đức ($184 Hàng triệu), Hà Lan ($116 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($100 Hàng triệu) và Trung Quốc ($95 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites