Dược phẩm đặc biệt

$12,2 tỷ

xuất khẩu 261 of 1232
1995
2017

1,1

Độ phức tạp của sản phẩm 170 of 1232
1995
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Dược phẩm đặc biệt? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Dược phẩm đặc biệt? List your company on Macro Market.

Dược phẩm đặc biệt sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 261 and the 170 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Dược phẩm đặc biệt là Đức ($2,43 tỷ), Hoa Kỳ ($1,71 tỷ), Bỉ-Luxembourg ($824 Hàng triệu), Thụy Sĩ ($770 Hàng triệu) và Phần Lan ($740 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($1,99 tỷ), Bỉ-Luxembourg ($1,09 tỷ), Đức ($868 Hàng triệu), Trung Quốc ($615 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($571 Hàng triệu).

Dược phẩm đặc biệt còn được biết là chỉ khâu, phẫu thuật, nha khoa hàng vô trùng, thuốc thử nhóm máu, thuốc thử x-ray, hàn răng, xi măng xương, bộ dụng cụ sơ cứu, thuốc diệt tinh trùng.

Dược phẩm đặc biệt có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Dược phẩm đặc biệt Trade

More on Dược phẩm đặc biệt from our other sites