Thuốc không đóng gói

$8,72 tỷ

xuất khẩu 335 of 1232
1995
2017

0,42

Độ phức tạp của sản phẩm 456 of 1232
1995
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

IRL

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Thuốc không đóng gói? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Thuốc không đóng gói? List your company on Macro Market.

Thuốc không đóng gói sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 335 and the 456 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Thuốc không đóng gói là Đức ($1,51 tỷ), Hoa Kỳ ($1,43 tỷ), Ấn Độ ($511 Hàng triệu), Trung Quốc ($490 Hàng triệu) và Bỉ-Luxembourg ($412 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Ireland ($1,84 tỷ), Hoa Kỳ ($603 Hàng triệu), Đức ($582 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($494 Hàng triệu) và Ý ($351 Hàng triệu).

Thuốc không đóng gói còn được biết là thuốc, kháng sinh, kháng sinh penicilin, streptomycin, insulin, hormone, alkaloids.

Thuốc không đóng gói có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Thuốc không đóng gói Trade

More on Thuốc không đóng gói from our other sites