Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 305 and the 647 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Ireland ($3,95 tỷ), Singapore ($1,75 tỷ), Trung Quốc ($758 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($396 Hàng triệu) và Ấn Độ ($325 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($1,87 tỷ), Đức ($1,7 tỷ), Pháp ($1,1 tỷ), Bỉ-Luxembourg ($1,07 tỷ) và Panama ($549 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites