Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 157 and the 459 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Thụy Sĩ ($3,05 tỷ), Ireland ($2,87 tỷ), Trung Quốc ($1,95 tỷ), Vương quốc Anh ($1,49 tỷ) và Đức ($1,23 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($1,94 tỷ), Thụy Sĩ ($1,49 tỷ), Bỉ-Luxembourg ($1,39 tỷ), Trung Quốc ($1,15 tỷ) và Tây Ban Nha ($1,14 tỷ).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites