Nitơ dị vòng hợp chất

$55,5 tỷ

xuất khẩu 47 of 1232
1995
2017

1,2

Độ phức tạp của sản phẩm 135 of 1232
1995
2017

IRL

Nhà xuất khẩu lớn nhất

DEU

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Nitơ dị vòng hợp chất? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Nitơ dị vòng hợp chất? List your company on Macro Market.

Nitơ dị vòng hợp chất sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 47 and the 135 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Nitơ dị vòng hợp chất là Ireland ($13,6 tỷ), Thụy Sĩ ($7,48 tỷ), Trung Quốc ($7,17 tỷ), Bỉ-Luxembourg ($3,95 tỷ) và Đức ($3,8 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($9,4 tỷ), Bỉ-Luxembourg ($6,6 tỷ), Thụy Sĩ ($5,55 tỷ), Hoa Kỳ ($3,86 tỷ) và Ý ($2,89 tỷ).

Nitơ dị vòng hợp chất còn được biết là axit nucleic, lactam, tuần hoàn, hóa chất, than, hóa học.

Nitơ dị vòng hợp chất có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Nitơ dị vòng hợp chất Trade

More on Nitơ dị vòng hợp chất from our other sites