Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1629 and the 600 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Thụy Sĩ ($502 Hàng triệu), Trung Quốc ($169 Hàng triệu), Ý ($117 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($89,5 Hàng triệu) và Ấn Độ ($73,4 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Brazil ($203 Hàng triệu), Đức ($161 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($147 Hàng triệu), Thụy Sĩ ($105 Hàng triệu) và Ý ($87,4 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites