Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2464 and the 1509 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($238 Hàng triệu), Indonesia ($76,9 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($64,6 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($39,5 Hàng triệu) và Ấn Độ ($35,4 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Nam Triều Tiên ($75 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($63,9 Hàng triệu), Đức ($44,6 Hàng triệu), Khác Á ($44,4 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($38,6 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites