Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1084 and the 508 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($662 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($296 Hàng triệu), Ấn Độ ($266 Hàng triệu), Pháp ($252 Hàng triệu) và Bỉ-Luxembourg ($215 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($281 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($264 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($188 Hàng triệu), Đức ($165 Hàng triệu) và Ý ($159 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites