Carboxyimide hợp chất

$1,41 tỷ

xuất khẩu 786 of 1232
1995
2017

1,45

Độ phức tạp của sản phẩm 71 of 1232
1995
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Carboxyimide hợp chất? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Carboxyimide hợp chất? List your company on Macro Market.

Carboxyimide hợp chất sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 786 and the 71 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Carboxyimide hợp chất là Trung Quốc ($368 Hàng triệu), Ấn Độ ($154 Hàng triệu), Pháp ($139 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($133 Hàng triệu) và Đức ($128 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($181 Hàng triệu), Đức ($115 Hàng triệu), Brazil ($112 Hàng triệu), Trung Quốc ($67,7 Hàng triệu) và Mexico ($60,5 Hàng triệu).

Carboxyimide hợp chất có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Carboxyimide hợp chất Trade

More on Carboxyimide hợp chất from our other sites