Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 3705 and the 393 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($57,6 Hàng triệu), Thụy Sĩ ($28,3 Hàng triệu), Đức ($25,8 Hàng triệu), Ấn Độ ($10,6 Hàng triệu) và Áo ($8,3 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Pháp ($29,3 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($20,4 Hàng triệu), Ấn Độ ($17,3 Hàng triệu), Brazil ($12,8 Hàng triệu) và Tây Ban Nha ($11,8 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites