Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 3382 and the 1118 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hoa Kỳ ($68,6 Hàng triệu), Đức ($33,4 Hàng triệu), Saudi Arabia ($33,3 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($25,6 Hàng triệu) và Malaysia ($17,6 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($34 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($26,9 Hàng triệu), Tây Ban Nha ($25 Hàng triệu), Đức ($14,4 Hàng triệu) và Pháp ($13,9 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites