Oxygen hợp chất Amino

$16,7 tỷ

xuất khẩu 195 of 1232
1995
2017

-0,039

Độ phức tạp của sản phẩm 680 of 1232
1995
2017

SGP

Nhà xuất khẩu lớn nhất

DEU

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Oxygen hợp chất Amino? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Oxygen hợp chất Amino? List your company on Macro Market.

Oxygen hợp chất Amino sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 195 and the 680 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Oxygen hợp chất Amino là Singapore ($5,32 tỷ), Trung Quốc ($3,36 tỷ), Hoa Kỳ ($1,06 tỷ), Đức ($943 Hàng triệu) và Ấn Độ ($658 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($3,36 tỷ), Bỉ-Luxembourg ($2,52 tỷ), Hoa Kỳ ($1,24 tỷ), Sơn mài Nhật ($975 Hàng triệu) và Panama ($684 Hàng triệu).

Oxygen hợp chất Amino có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Oxygen hợp chất Amino Trade

More on Oxygen hợp chất Amino from our other sites